NAV mener svindelen viser at næringen er gjennomsyret av en ukultur.

Omfanget av svindelen framgår av en gjennomgang som Arbeids— og velferdsforvaltningen (NAV) har gjort av materialet de har fått oversendt fra skattemyndighetene. Materialet viser at drosjenæringen i Oslo har vært den reneste svindelfabrikken i årene siden 2000.

Over 900 drosjeeiere og sjåfører har kjørt for over en halv milliard kroner svart. Mer enn 600 av disse har i tillegg mottatt store trygdeutbetalinger, skriver Aftenposten.

– Dette er den desidert største saken vi har hatt mot en enkelt næring. Det ser ut som jukset har vært veldig utbredt i dette miljøet, noe som er svært alvorlig. Vi snakker nærmest om en ukultur. Det ser også ut som mange har fortsatt svindelen selv etter at vår gransking ble kjent, sier Magne Fladby som er direktør for kontroll og innkreving i NAV. Han er sikker på at den totale summen staten er svindlet, for vil passere 100 millioner kroner med god margin.

Til nå er 116 sjåfører og eiere anmeldt til politiet, 20 er dømt og én frifunnet.