Olje— og energiminister Åslaug Haga kunne knapt styre sin begeistring da hun mottok den over 100 sider lange og teknisk kompliserte rapporten.

– Regjeringens politikk ligger fast. Det foreligger ingen planer om å tillate bygging av kjernekraftanlegg i Norge, slo hun fast.

Det var ingen bombe – selv om det var hennes forgjenger i statsrådsstolen, Odd Roger Enoksen som i fjor vår bestilte utredningen. Det gjorde han fordi en rekke miljøer, også en del politikere, mente at thorium kunne være veien å gå for Norge når oljen og gassen en dag tar slutt.

Konklusjonene til det internasjonalt bredt sammensatte utvalget er rimelig klar: Det er for stor usikkerhet knyttet til en satsing på thorium som fremtidig energiform i Norge. Men, legger rapporten til, det bør fortsatt satses på forskning og utredning. Atomreaktoren i Halden får pen omtale, og her bør det fortsatt forskes.

**Les hva klimablogger Gøril Andresen mener om thorium:

Same shit – new wrapping**

Fortid, og fremtid?

Alle land som satset på thorium, har sluttet med det – bortsett fra India. Tyskland, USA, Canada og andre land som begynte med thorium i reaktorer på 60 og 70-tallet, har stengt sine anlegg. Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 ble det fart i nedstengningen, både av politiske og sikkerhetsmessige årsaker.

Men India fortsetter, ifølge rapporten, fordi landet har store mengder thorium selv, og mindre uran.

De siste 20 årene har thorium ikke vært benyttet i kjernekraftanlegg i våre nærområder. Rapporten mener at om Norge skulle satse på thorium, trenger vi ressurser og kompetanse som vi ikke har selv. Vi må inngå langsiktig samarbeid, både intellektuelt og strategisk, for å oppnå resultater som i en fjern fremtid kan gjøre thorium aktuelt.

Felter i Telemark

Da rapporten ble lagt frem i går, ble den kritisert på ett vesentlig punkt: Det har ikke sittet noen geolog i det faglig høyt kompetente utvalget. Derfor har utvalget basert sine geologiske vurdering på to rapporter fra Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). De konkluderer med at det finnes betydelige mengder thorium i nedre del av Telemark, endel i Trøndelag og i Nordland. Men kvaliteten og tilgjengeligheten er ikke avklart.

Regjeringen sender nå Thoriumrapporten ut på bred høring, med frist til 31. mai. Men alt nå er de første reaksjonene kommet.

– Thoriumlobbyen som har misjonert for kjernekraft basert på thorium som en god miljøløsning, underslår avfallsproblemene og sikkerhetsaspektet, sier Venstres energitalsmann Gunnar Kvassheim.

Hans motpart i Frp, Ketil Solvik-Olsen er mer betinget optimist på vegne av thorium. Han mener rapporten gir grunnlag for en fortsatt langsiktig forskning på dette som en fremtidig alternativ energiform. Men også han erkjenner at thorium ikke er Norges umiddelbare svar på energispørsmålet.