Det viser en studie der i alt 2000 britiske kvinner har svart på spørsmålet hva de setter øverst på sin ønskeliste over daglige gjøremål i hjemmet.

Om denne sjekken av livet på soverommet, i stuen og på kjøkkenet er representativt for kvinner i andre land i Nord-Europa betyr det at en kvinne i Norge bruker

i gjennomsnitt 34 dager på husarbeid i året. I et langt liv på 80 år vil det omtrent utgjøre fem år med husarbeid.

Av undersøkelsen kan man lese begrunnelse for at så mange som en tredjedel av kvinnene i et parforhold foretrekker husarbeid fremfor sex; de "blir lykkelige av å se resultatet av husarbeidet", som det heter i svarene deres.

Hele 1200 av de 2000 spurte kvinnene, eller seks av 10, sier at vasking er det som gir dem "mest følelsen av kontroll over livet". Og så kommer det noe kanskje mest overraskende; av husarbeid er det støvsuging som er aller mest populært.

SCANPIX