Bedriften dropper også planene om å bygge to skogsveier inn i området rundt Rylandsvassdraget i Meland. Dette ble klart på et folkemøte om de omstridte vassdragstiltakene onsdag kveld. Saken har skapt stort engasjement på Holsnøy, og om lag 150 personer møtte frem til møtet på Rossland skule.

Salar Smolt har søkt Meland kommune om å få gjennomføre i alt syv tiltak i forbindelse med utvidelse av smoltproduksjonsanlegget på Rossland. Flere av de planlagte tiltakene skal etter planen sikre bedriften bedre vanntilførsel. Nå dropper altså selskapet det mest kontroversielle inngrepet, utvidelse og utsprengning av den trange kanalen som ble bygget av finske rallare i 1866.

— Dette er en god begynnelse, men kampen er ennå ikke over, sier Lars Skintveit, talsmann for grunneiere langs vassdraget.

— Vi er løsningsorientert og har konstruktive forslag som kan ivareta bedriftens behov og samtidig verne vassdraget for ødeleggende inngrep, sier Skintvit.