Rettighetshaverne i Snøhvit-lisensen har konkludert med at oljeproduksjon fra Snøhvit-feltet i Barentshavet ikke er lønnsomt. Arbeidet med å utvikle oljesonen i feltet blir derfor ikke videreført, skriver Statoil i en pressemelding.

De opprinnelige planene for utbygging og drift av Snøhvit-feltet fra 2002 la bare opp til gassutvinning. Ny kunnskap om reservoaret, teknologiutvikling og regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet, førte imidlertid til at partnerne i Snøhvit-lisensen i fjor sommer besluttet å vurdere oljeproduksjon på nytt.

– De gjennomførte studiene viser at det fortsatt ikke er mulig å utvikle oljesonen på et kommersielt grunnlag, sier direktør for Statoils resultatområde Tromsøflaket, Geir Pettersen.

Gassproduksjonen på Snøhvit skal etter planen starte til høsten.