Stortingsflertallet ønsker ikke båtførerbevis nå. Samtidig har Sjøfartsdirektoratet kommet i alvorlig tvil om båtførerbevis er egnet til å redusere antall ulykker. Endelig har Nærings— og handelsdepartementet gitt direktoratet stoppordre i arbeidet med å påby passasjerer på småbåter å bruke rednings- og flytevester.

Dermed kan en samlet stand av hobbyskippere se frem til nok en sesong og sommer på sine stadig større og raskere fritidsbåter - uten strengere regler.

Det var i fjor sommer og høst Sjøfartsdirektoratet gikk ut og flagget at de ville ha eget båtførerbevis for småbåtførere. I 2004 omkom 51 mennesker etter ulykker med fritidsbåter. Samtidig var det et rekordantall ulykker og hendelser. Redningsselskapet og redningshelikoptertjenesten registrerte rundt 8000 nødssituasjoner som de måtte rykke ut på.

Vil stoppe villmannskjøring

Sjøfartsdirektoratet begrunnet sitt forslag med den store økningen i antall raske fritidsbåter og utstrakt villmannskjøring blant særlig unge båtførere.

Det ble antydet at båtførerbevis kunne bli aktuelt for førere av alle båter med mer enn 35 hesters motor eller en hastighet på mer enn 15 knop.

Avdelingsdirektør Lasse Karlsen i Sjøfartsdirektoratet sier til Bergens Tidende at «vi er kommet veldig i tvil om et obligatorisk båtførerbevis er riktig virkemiddel. Forslaget er ikke godt nok begrunnet og vi arbeider med en nærmere analyse av ulykkestallene. De viser for eksempel at 55 prosent av de omkomne i 2004 var menn over 40 år. Et båtførerbevis for unge og nye båtførere vil dermed ikke redusere antall ulykker», sier Karlsen.

— Det er så mange voksne som omkommer, og årsakene til disse ulykkene er helt andre enn manglende båtførerbevis, mener han.

Stoppet av departementet

Sjøfartsdirektoratet har også i arbeid en ny forskrift for fritidsbåter. Som en del av dette arbeidet har direktoratet foreslått å innføre påbud om bruk av rednings- og flytevester på småbåter. I dag er det bare påbudt å ha vestene om bord, ikke å bruke dem.

Men direktoratets overordnete i Nærings- og handelsdepartementet syntes ikke det var noen god idé. I stedet ber de direktoratet om å trappe opp samarbeidet med andre nordiske land for å få til en harmonisering av fremtidige krav til fritidsbåter.