Regjeringen mener at FNs sjøfartsorganisasjon IMO er bedre egnet til å få ned utslipp og vil ikke be om konkrete utslippsmål på klimatoppmøtet som opprinnelig planlagt, melder NRK.

Naturvernforbundet frykter konsekvensen av at skipsfarten selv skal bestemme hvor mye de vil forurense.

— I verste fall kan det bety at John Fredriksen og andre store skipsredere kan fortsette som før og dermed spise opp det aller meste av det CO2-utslippet som verden kan tillate seg om noen år, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) er ikke enig.

— Den påstanden er jo helt på jordet. Norge er tvert imot den sterkeste pådriveren for at skipsfarten skal reguleres i en ny klimaavtale. Prinsippene for det bør vedtas i København, og så bør den praktiske gjennomføringen overlates til IMO, sier Solheim.

Internasjonal skipstrafikk står for i dag for nærmere 800 millioner tonn CO2-utslipp i året, noe som er mer enn 15 ganger Norges totale utslipp.