Da Haukeland universitetssykehus gjorde en opptelling i november i fjor, fant de ut at halvparten av kvinnene som kom for å ta abort hadde blitt henvist via fastlegen.

Etter nyttår har andelen gått dramatisk ned. Frem til april hadde bare 30 prosent av kvinnene gått via fastlegen. 51 prosent henvender seg nå direkte til sykehuset, mens 19 prosent går via en annen lege.

— Noe har skjedd

Endringen har skjedd samtidig som landet har fått den mest opphetede abortdebatten siden 1970-tallet, provosert frem av regjeringens forslag om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort.

— Det er tydelig at det er noe som har skjedd nå, og det som har skjedd er denne debatten, sier Jone Trovik, som leder abortnemnden ved Haukeland universitetssykehus.

Informasjonskampanje

I tillegg til den offentlige debatten har også Norsk gynekologisk forening, som Trovik er leder for, bedt alle landets gynekologiske avdelinger sørge for å spre informasjonen om at kvinner kan henvende seg direkte til sykehusene.

— Kvinnene har tydeligvis blitt bevisstgjort at dette er en mulighet, og det er positivt. Men vi ønsker likevel at de primært skal komme via fastlegen, sier hun.

- Fastlege er best

— Det er selvsagt enklere å komme direkte hvis en bor rett ved et sykehus, men selv om en bor ved siden av Haukeland eller Ullevål tror jeg det er nyttig å kontakte fastlegen.

- Hvorfor det?

— Det er fastlegen som kjenner pasienten best og som skal være den faste legekontakten. Han skal blant annet sende med andre helseopplysninger. Det kan være at pasienten ikke tåler narkoser eller annet. Han skal beregne hvor langt graviditeten er kommet, og ta bakterieprøver for chlamydia. Jo lenger unna et sykehus pasienten bor, jo viktigere er det at fastlegen holder kontakten, sier hun.

Glad for løsning

Trovik mener derfor det er bra hvis løsningen på reservasjonsretts-striden nå blir at legene slipper å skrive under på begjæringsskjemaet som kvinnene tar med seg til sykehuset.

— Hvis fastlegene opplever det som mindre problematisk så er det postitivt, og da stiller vi oss absolutt positiv til en slik endring, sier hun.

- Er det en løsning dere i Norsk gynekologisk forening har spilt inn?

— Det er løsning vi har diskutert internt i foreningen.

- Har dere tatt det opp i Legeforeingen?

— Nei, vi har ikke diskutert dette sentralt i Legeforeningen.