— Det første vi gjør nå er å fjerne alderbegrensningene for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Aldersgrensen, som til nå har vært på 25 år, blir fjernet, og alle vil få en grundig individuell behandling, sier Strøm-Erichsen til TV 2.

Dette betyr i praksis at tenåringer kan få tilgang til Subutex og metadon, om en legevurdering tilsier at dette er det riktige.

Mange i rusmiljøet er positive til tiltaket, men noen advarer også sterkt mot de vanedannende medikamentene som brukes i denne behandlingen.

Men i Helsedepartementet understrekes det at legemiddelassistert behandling av så unge rusmisbrukere kun skal benyttes etter grundige, individuelle vurderinger.

— LAR vil selvfølgelig ikke være det første valget man går til. Hovedmålet vil fortsatt være at folk skal ut av rusmisbruket, sier Strøm-Erichsen.