Prisen går til en skole som har utmerket seg i arbeidet med likeverd og inkludering for at alle skal føle at de hører hjemme og er med i et fellesskap.

Juryen sier i sin begrunnelse at Apeltun skole peker seg ut på grunn av skolens pedagogiske helhetstenkning, med fokus på å ivareta hvert enkelt barns utviklings— og læringsbehov.

– Gjennom alt fra utformingen av skolebygg og utearealer til leseveiledning for både elever og foresatte, viser skolen at den er tilrettelagt for absolutt alle, opplyser Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Skolen har daglig skolemåltid der alle ansatte spiser sammen med barna. Skolen legger også stor vekt på fysisk aktivitet. Videre står leseopplæring sentralt.

Vinneren er valgt ut av en jury ledet av professor Edvard Befring.

Dronning Sonja skal dele ut prisen, som består av 150.000 kroner og et litografi av kunstneren Eli Hovdenak, mandag 29. oktober.