• En dronning Margrete vil vi ikke få i vår tid, sier historiker Geir Atle Ersland. Men hvem var hun egentlig, vår forrige dronning?

Hun er Norges eneste regjerende dronning. Hun fikk makten i Norge for 624 år siden.

Som datter at danskekongen Valdemar Atterdag, ble hun født i 1353. Hun giftet seg som tiåring med norskekongen Håkon 6. En vielse diametralt motsatt vårt moderne konprinsekteskap.

Ben i nesen

— Margretes ekteskap ble brukt i politisk øyemed, sier Geir Atle Ersland, 1. amanuensis i historie ved UiB.

Dronning Margrete fikk sønnen Olav 4., og da hennes far i Danmark døde, ble sønnen Olav valgt til konge i Danmark. 23 år gammel var Margrete da.

Etter 17 års ekteskap døde mannen hennes, og Olav 4. ble valgt til konge også i Norge. Året var 1380. Men Olav den 4. var mindreårig, og kunne ikke innsettes som konge. Dronning Margrete inntrådte derfor som regent, og styrte med myndig hånd, både i Danmark og Norge.

Hun sto alene igjen da sønnen Olav døde, 17 år gammel, og ble nå valgt til «Danmarks frue og husbonde». Norge valgte henne til rikets «mektige frue og husbonde».

Det var imidlertid Erik av Pommern som ble utpekt til tronarving i Norge. Men i praksis var det ingen andre enn dronning Margrete som regjerte.

— Margrethe var den sterke politiske figuren i Norden på dette tidspunktet. Utvilsomt den mektigste politikeren, mener Ersland.

Slu dame?

Svartedauden hadde nylig herjet Norge, og monarkiet var blitt svekket. På tross av dette - eller som noen historikere vil ha det til - på grunn av det svekkede monarkiet, klarte dronning Margrete å samle Norden. Dette skjedde i 1397, da hun var den politiske arkitekten bak Kalmarunionen.

Før det hadde misnøyen vært sterk mot den sittende svenske kongen, kong Albrecht. Da han ble fordrevet i 1389, fikk dronning Margrete kontroll også i Sverige.

Det var Erik fra Pommern som ble kronet i alle tre riker i Kalmar, i 1397. Heller ikke han hadde nådd myndighetsalderen, så dronning Margrete styrte nærmest de tre riker som ett. Helt til sin død femten år senere, regjerte hun. Men ikke uten bistand.

Ifølge professor Sverre Bagge hadde dronningen en helt spesiell personlig egenskap.

— Hun var slu. Hun visste å bruke både list og knep, og forsøkte å føre mange bak lyset. Hun visste også å holde seg inne med de rette folkene, forteller han.

Bagge mener imidlertid hun benyttet seg av diplomatiske midler. Ersland er enig:

— Hun kan umulig ha vært et menneske uten stor diplomatisk teft, tror han.

«Verdig til helvete»

— Margrete holdt seg på godfot med folk. Dette ser vi gjennom noen instrukser hun ga til Erik av Pommern, da han var kronet i Norge. Han fikk klar beskjed om å stelle pent med de norske stormennene, han måtte ikke si nei, heller ikke forplikte seg, og alltid oppføre seg snilt og høflig, forklarer Bagge.

Like etter hennes død i 1412 ble det skrevet om henne at «hun var meget fremgangsrik i sitt liv med hensyn til denne verden». Hun ble også minnet for sin fromhet, og hennes gavmildhet til kirken ble nevnt.

— En svenske i samtiden skrev at hun ble ansett å være verdig til helvetes dypeste avgrunn, forteller Bagge.

Selv mener han at det aldri har vært noen tvil om hennes dyktighet.

— En av de mest vellykkete fyrstene i nordisk middelalder, fastslår han.

Førsteamanuensis Ersland kaller henne for den ubestridte lederen i sin tid.

Historieprofessor Bagge er positiv til monarkiet:

— Det er en viktig begivenhet at man har fått en ny tronfølger. Dette er noe å glede seg over, mener Bagge.

Ersland er av en litt annen oppfatning.

— Monarkiet er en anakronisme. Tiden har løpt ifra det, og det er en styreform som hører fortiden til, sier Ersland, som likevel syns det er gledelig med en ny tronarving.

EN MEKTIG DAME: Den norske dronning Margrete tar makten også i Sverige, etter at den svenske opposisjonen fordrev sin kong Albrecht av Mecklenburg i 1389. Karikaturen er fra samtiden.