Stasjonen skal drives av Norsk Polarinstitutt på helårsbasis.

— En helårlig forskningsstasjon i Antarktis vil styrke Norges rolle som polarnasjon og åpne nye muligheter for klimaforskning. Stasjonen gjør Norge i stand til å bli en mer aktiv deltaker i det internasjonale arbeidet for å bevare Antarktis som det reneste og minst påvirkede villmarksområdet i verden, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide, som er svært glad for at dronningen har sagt ja til å forestå åpningen.

Dronningen er den første representanten for kongefamilien som besøker det norske kravområdet Dronning Mauds land i Antarktis.