Ideen kommer fra Norge, men har ennå ikke blitt plukket opp av svenske myndigheter, skriver nyhetsbyrået TT.

Det hele har en beregnet kostnad på 155 milliarder kroner, penger som burde kunne tas ut av det norske oljefondet, sier Knut Halvorsen i Oslo Teknopol til Öresundinstitutets tidsskrift Job&Magt.

Planen er at togforbindelsen skal kunne være klar i 2030, og bakgrunnen for ideen er angivelig at Norge ønsker seg en rask forbindelse til kontinentet når Öresundbruas kapasitet ventes å stange i taket.

Det interkommunale selskapet Oslo Teknopol arbeider med regional næringsutvikling og profilerer Oslo og Akershus internasjonalt som nærings— og kunnskapsregion.

Ideen har nylig blitt presentert for tyske politikere. Forbundsdagsmedlem Eckhardt fra parlamentets finanskomité er begeistret av tanken og mener det ville være «rene galskapen om man ikke utreder det norske forslaget».

— Man må huske på at store prosjekter planlegges flere tiår i forveien, sier tyskeren.