Når Ola nordmann blir spurt om hvilken ferieform de ville valgt — med minst en ukes varighet - svarer 34,7 prosent charterferie med formål sol, 21,4 annen utenlandsferie, mens like mange svarer hytteferie!

Ferieundersøkelsen, som ble foretatt av Norsk Gallup i november, og med charteroperatøren Ving som oppdragsgiver viste - som ventet vil mange si - at chartertur til solen fortsatt er Ola nordmanns feriemål nr. én.

Hytten holder stand

På den annen side: det er bare fire av ti nordmenn som har konkrete planer om chartertur i 2003. Hver fjerde nordmann sverger til bil- og campingferie, 6,5 prosent foretrekker å feriere i egen båt, mens 6,2 prosent vil reise på busstur. 3,7 prosent planlegger å dra på ferie med motorsykkelen. Og som allerede nevnt: hytten ved sjøen eller på fjellet holder stand.

Det er flest kvinner (42 prosent) som har charterplaner for 2003. 36 prosent av menn svarer det samme. Nesten alle vil ha sol, mens kvinner vil ha by og kultur med på kjøpet. Det bør ikke overraske at solens tiltrekningskraft øker etter hvor langt nord i Norge man bor. Turer med solrike reisemål tiltrekker 38 prosent i Nord-Norge og Trøndelag, og «bare» 30 prosent på Østlandet. Det er også østlendingene som legger mest vekt på charterreiser til byer og kulturreisemål.

Ikke overraskende er det langt flere menn enn kvinner som foretrekker bilferie.

Drøm og virkelighet

Det er et stort spenn mellom hva nordmenn kan tenke seg å bruke ferien til, og hvor de drar, til hvor de til syvende og sist reiser. Samtidig er det store forskjeller mellom ulike aldersgrupper og kjønn, og det er ikke spesielt overraskende det heller.

Hver tiende kvinne drømmer om Asias kyster, mens det tilsvarende tall blant menn er åtte prosent. Mange menn derimot drømmer om USA, og det samme gjør de unge. For Norges Reiselivsråd må det være deprimerende å se at bare 22 prosent ville foretrekker Norgesferie, resten vil ut i verden.

Om drømmene er aldri så eksotiske, havner folk flest likevel på «kjente trakter». Spania er det mest populære reisemålet, mens Hellas scorer best blant kvinnene. Kvinner viser økende interesse for Italia, som ikke er spesielt «in» blant mennene. Blant våre naboland er det fortsatt Danmark som er mest populært blant nordmenn. De over 60 foretrekker Spania, mens i aldersgruppen 15-29 år sier hele 12 prosent at USA er det mest spennende reisemålet.