De to drøftet også Midtøsten og Irak.

— Jeg er litt mer optimistisk i Sellafield-saken, uten at jeg ser noen grunn til å overdrive, sier Bondevik.

Hans britiske samtalepartnere sa seg villig til å vurdere landdeponering av giftig avfall fra anlegget, men det ble ikke gitt noe endelig løfte.

Avgjørelsen i saken vil bli tatt på regjeringsnivå i London, tilføyer Bondevik. Tony Blair ga uttrykk for at han forstår den norske bekymringen for at matvaresikkerheten settes i fare på grunn av giftige utslipp fra Sellafield.

Britene viste også forståelse for at Norge kan bli rammet av negative sidevirkninger som følge av stålkonflikten mellom USA og EU. Blair understreket at Storbritannia ikke har noe ønske om at Norge skal bli skadelidende i denne saken.

Den norske statsministeren uttrykte på sin side forståelse for at britene og deres amerikanske allierte har som mål å bli kvitt Saddam Hussein-regimet i Irak. Bondevik advarte imidlertid mot en framgangsmåte som kan skape splittelse i den vestlige koalisjonen. (NTB)