Det bekrefter styremedlem Gunnar Knutsen i Redningsselskapet, som fører forhandlingene på vegne av styret sammen med styremedlem Anders Talleraas.

Talleraas, som også er styreleder i problembedriften Avinor, var forhindret fra å delta i forhandlingene med Kristensen Solås torsdag.

– Forhandlingene fortsetter i nytt møte tirsdag, men pressen får ikke vite noe om innholdet i forhandlingene, sier Knutsen til NTB.

De to styremedlemmene Anders Talleraas og Gunnar Knutsen i Redningsselskapet har fått i oppdrag fra styret å forhandle med Monica Kristensen Solås om en sluttpakke som begge parter kan godta, eller en «omforent løsning», som det heter i styrets vedtak fra tirsdag.

Den eventuelle sluttpakkeløsningen som partene kommer fram til, skal legges fram for styret til godkjenning på et styremøte 20. desember.