— Vi vet ganske mye om hvordan foreldre mener at barn opplever alvorlige konflikter og samlivsbrudd, men vi vet påfallende lite om hvordan barna selv oppfatter dette, sier Per Arne Rød.

I sitt doktorgradsprosjekt har han gjennomført dybdeintervjuer av 18 barn mellom 10 og 18 år, som alle har opplevd at foreldrene har kjempet om omsorgen for dem i rettssalen samlivsbruddet.

Rød har kommet for kort i prosessen til å konkludere i den ene eller annen retning, men på dagens konferanse vil han formidle noen inntrykk.

— Barna reagerer veldig ulikt. Det er påfallende at enkelte barn ser ut til å ha kommet ut av det uten at de egentlig har opplevd at det har vært en dramatisk endring i livene deres, selv om det har vært et meget høyt konfliktnivå mellom foreldrene, sier Rød.

— Andre barn bruker utrolig mye krefter og tid på å bearbeide følelsene sine. Jeg har hatt intervjuer med barn som har sittet og grått gjennom hele samtalen som gjerne har pågått over flere timer. Og det selv om det gjerne kan ha vært flere år siden foreldrene gikk fra hverandre.

På dagens konferanse vil blant annet barneombudet Reidar Hjermann og professor Frode Thuen holde foredrag om barn i vanskelige samlivssituasjoner.