Bemanningsbyråene ønsker å få de erfarne arbeidstakerne inn i sine rekker for å kunne leie dem ut til bedrifter som sårt trenger spesialisert arbeidskraft, skriver Dagens Næringsliv.

– Næringslivet klarer ikke lenger å hente utdannet arbeidskraft i utlandet. Derfor må vi mobilisere dem som finnes i Norge, sier divisjonsdirektør Ole Jan Rimstad i Manpower AS.