— Nå skal det effektiviseres, forteller direktør i Region vest Geir Kjell Andersland.

— I bunn ligger en faglig vurdering for hvordan vi skal drive. Vi vil ha mer hjemmebaserte tjenester, mindre institusjoner og vil må bruke ressursene mer effektivt, sier Andersland.

Overforbruk av private

Problemet at Region vest bruker mye mer penger på å ha ungdom på institusjoner enn de andre regionene. Dessuten er det flere på private institusjoner enn på statlige i de tre vestlandsfylkene.

Andersland har ingen forklaring på hvor Region vest skiller seg ut på denne måten, men sier at det er svært dyrt med private plasser. Derfor håper han at de statlige barnevernsinstitusjonene skal ta imot flere ungdommer, og at flere skal kunne hjelpes i fosterhjem eller nærmiljøet sitt.

— Det er et tankekors at vi er avhengig av en så stor privat dekning. Per 1. februar hadde vi cirka 250 private plasser og 227 i egne tiltak. Øker vi kapasiteten i egne tiltak gir det antakelig en bedre ressursbruk, sier Andersland.

En gjennomsnittlig døgnpris på institusjon er 5000 kroner, mens noen koster over 10.000 kroner. Der har man gjerne tre ansatte per ungdom, på grunn av turnusordning. Nå skal flere hjelpes hjemme.

Bruker for mye

Geir Kjell Andersland ønsker ikke å si noe konkret om hva som er det totale beløpet som må spares inn, men levner ingen tvil om at pengeforbruket er altfor høyt.

— Per dags dato er vi på et utgiftsnivå som er høyere enn det budsjettet vi har fått tildelt, sier Andersland.

Hele budsjettet til Bufetat Region vest er på 900 millioner kroner på et år.