Fylkesmannen har kontrollert åtte av de største renseanleggene i Hordaland.

Bare to av dem renser kloakken godt nok.

Det er også avdekket svikt når det gjelder overløp og rutiner for prøvetaking hos flere av anleggene.

Vet ikke hvor kloakken havner

— Det mest alvorlige er at kommunene ikke har oversikt over overløp; hvor store mengder det er snakk om og hvor det havner, sier Kjell Kvingedal, seksjonssjef i miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.

Kvingedal forklarer:

— Når det regner mye, er en del renseanlegg lagt opp med faste driftsoverløp. Det vil si at når vannstanden i rørene øker, havner kloakken urenset i en ledning som går i sjøen eller et vassdrag. Det er viktig å vite at mengden er minst mulig, og dette mangler noen kommuner kontroll over.

Trenger nye anlegg

At seks av åtte ikke renser kloakken godt nok, ser ikke Kvingedal som like alvorlig. Det kom nye regler for rensing 1. januar, men sannsynligvis blir fristen for å oppfylle kravene utsatt i til 31. desember 2012.

— Bergen kommune må installere fire-fem høygradige renseanlegg; en kostnad på mange hundre millioner kroner. Stord, Askøy, Kvam og Os må også ha nye renseanlegg. Det medfører betydelige investeringer.

Rett i sjøen

De nye reglene er nemlig langt strengere enn tidligere, og samsvarer med kravene som lenge har gjeldt for kloakkutslipp til ferskvann.

Før nyttår kunne kloakken gå rett i sjøen. Kun større partikler ble stoppet i siler. Det meste av organiske stoffer, næringssalter og kjemiske stoffer gikk rett gjennom.

— De nye kravene innebærer at kloakkutslippene ikke skal ha noen påvirkning på miljøet. Dette er et ledd i miljøkravutviklingen. Når man har nådd et mål, legges listen høyere, sier Kvingedal.

— Jeg går ut fra at kommunene greier den nye fristen i 2012.

Hva synes du om strengere krav til kloakkutslipp?