Det norske drikkemønsteret er ikke endret selv om vi hevder å ha fått kontinentale drikkevaner. Fire av ti i 20-årene drakk seg til blackout i 2007.

Grøftefylla avtar heller ikke spesielt mye for aldersgruppen over: Hver tredje person mellom 30 og 39 år forteller at fylla endte med blackout i løpet av det siste året.

Det kommer fram i en undersøkelse som er gjennomført for Sosial— og helsedirektoratet av Synovate MMI.

Klinikksjef Ola Jøsendal ved Stiftelsen Bergensklinikkene beskriver tallet som «enormt høyt».

– Det er åpenbart at liv går tap som følge av denne typen drikking, sier han til Dagsavisen.

For befolkningen under ett er andelen som har drukket seg til blackout siste året 23 prosent. Menn drikker oftere til det svartner, med en andel på 27 prosent, mot 18 prosent av kvinnene.