Geir Magnusson, NTB

— At sykepleiere beskytter seg ved å ta et glass rødvin eller øl for å slippe overtidsjobbing, er et gjentakende problem, sier leder Jette Struck i Norsk Sykepleierforbund i Oppland til Gudbrandsdølen Dagningen.

Forbundsleder Bente Gro Slaatten i Norsk Sykepleierforbund betegner bruken av overtid ved norske helseinstitusjoner som rovdrift på ansatte.

— Mange sykepleiere makter ikke rovdriften, og har også skaffet seg ISDN-telefoner slik at de kan se - og unnlate å ta telefonen og verne om privatlivet - når arbeidsgiveren ringer, sier hun til NTB.

Kan ikke nekte

Men når noen bruker oppfinnsomme metoder for å unngå å bli purret ut på overtidsjobbing, fører det til økt belastning på dem som sier ja til ekstravaktene.

Å nekte beordret overtid kan i sin ytterste konsekvens være oppsigelsesgrunn. Ifølge Bente Gro Slaatten er dette en belastning på den enkelte sykepleier som til sjuende og sist vil bli stilt til ansvar.

— Vi kan bare håpe at det blir slutt svarteper-spillet med rovdrift og ulovlig overtid når staten overtar sykehusdriften her i landet fra årsskiftet.

Men Slaatten er skuffet over at politikerne, først og fremst Arbeiderpartiet og Høyre, ikke vil ta sykepleiernes lønnsforhold med i betraktningen for å få bukt med problemene.

— Vi har tross alt en svær arbeidskraftreserve. 77 prosent av de deltidsansatte sier de ønsker å jobbe mer dersom lønnsvilkårene bedres, påpeker forbundslederen.

Vil ikke importere

Norsk Sykepleierforbund har ingen statistikk over sykepleiernes overtidsbruken ved norske sykehus, men meldingene går ut på at det ikke er uvanlig at det jobbes langt mer enn de grensene som Arbeidsmiljøloven setter.

Jette Struck i Norsk Sykepleierforbund i Oppland mener overtidsbruk i helsevesenet heller er en regel enn et unntak.

Enkelte ansatte ved Oppland sentralsykehus Lillehammer nærmer seg 400 timer overtid hittil i år. Samtidig viser tall fra Samdata at sykehuset har lavest antall sykepleiere per tusen innbyggere.

Forbundsleder Bente Gro Slaatten appellerer nok en gang om tiltak for å øke grunnbemanningen. Hun mener det må nye møter til med helseminister Tore Tønne utover høsten, og mener rekruttering fra utlandet ikke er noen løsning.

— Sykepleiermangel er ikke noe enestående norsk fenomen. Det er feil å tappe andre land for en arbeidskraft de trenger selv, sier Slaatten til NTB.