Det viser ferske undersøkelser, i følge klinikksjef Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Norske jenter drikker dobbelt så mye som sine mødre, og har for lengst nådd igjen jevnaldrende gutter i alkoholkonsum. Studier har vist at rusforebygging så langt har lykkes langt dårligere overfor jenter enn for gutter.

Bekymringsfull trend

— En bekymringsfull trend som bare ser ut til å forsterke seg, sier Lossius.

Sammenhengen mellom rus og psykiske problemer blant ungdom er hovedtemaet på Verdensdagen for psykisk helse, som markeres i dag.

— Vi har ikke vært flinke nok til å ta inn over oss at jenter reagerer på rus på en annen måte enn gutter. De drikker av andre årsaker, skadevirkningene blir annerledes og ofte mer dramatiske, og de opplever tilleggsproblemer som uønsket graviditet, sex-overgrep osv. Vi må innse at vi ikke kan behandle jenter på samme måter som gutter. Det er kjønnsspesifikke forskjeller her som vi må ta høyde for både i behandlingsapparatet og i det forebyggende arbeidet. Her ligger det en utfordring både for forskere og behandlere, sier Lossius.

Risikojenter

Hun mener at det er to grupper som skiller seg ut som såkalte «risikojenter».

— Den første gruppen er jenter som i barne- og tenårene årene har følt seg utenfor og som ikke er inkludert i fellesskapet og den tradisjonelle jente/kvinnekulturen.

— Den andre gruppen er de som ikke har psykiske problemer, men som rett og slett drikker for mye, og som i beruset tilstand risikerer å komme opp i situasjoner der de ikke har kontroll og kan komme til å bli skadet på ulike måter. Jenter på fylla bruker sjelden prevensjon, de kan oppleve å bli gravide og henvist til å ta abort, noe som kan føre til psykiske problemer som de ikke hadde tidligere. Eller de kan bli et lett bytte for voldtektsmenn og sex-overgripere, sier Lossius.

Hun påpeker at få jenter er i stand til å ta inn over seg over seg at de fysiske følgene av overdrevet alkoholinntak er så mye mer dramatisk for jenter enn for gutter. En jente tåler bare tredjedelen så mye alkohol som en gutt før det oppstår fysiske skader som hjerneskader og leverskader.

Gode råd til foreldre

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Vest) arrangerer i dag en serie miniforelesninger med temaet ungdom og psykisk helse. Forelesningene er myntet på lærere og foreldre, men er gratis og åpne for alle. Blant temaene som tas opp er kjønnsroller, seksualitet og atferdsvansker i puberteten. Foreldre vil også få gode råd om hvordan de skal reagere dersom de er bekymret for barnas psykiske helse.