Drikker og røyker elevene mer eller mindre enn for to år siden? Det er noe elevene i åttende og 10. trinn skal svare på de kommende dagene,

— Det blir veldig spennende å se om trenden fortsetter fra 2006. Siden 1999 har vi sett at det er færre som røyker, færre som bruker cannabis og færre som har vært tydelig beruset, sier prosjektleder og seniorpsykologspesialist Erik Iversen ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Les rapporten om ungdom og rus (2006)

Elleve skoler ekstra

Han er nå i ferd med å pakke sammen alle de 5000 skjemaene på 12 sider. De skal elevene fortelle om sine holdninger, normer og oppførsel i forhold til rusmidler.

— Skjemaene skal inn til oss før skolene er slutt og så vil det ende i en rapport til høsten, sier Iversen.

Bergen kommune har bestilt undersøkelsen og utvider med elleve skoler i forhold til 2006.

— Kommunen har ønsket at alle skoler som har kjentmannsordning også skal være med i undersøkelsen. Også skolene som har vært med før skal være med for å få et sammenlikningsgrunnlag, sier Iversen.

Kjentmannsordningen betyr at en utvalgt lærer på hver skole skal være en ressursperson på spørsmål om rus.

Ingen effekt?

Mange undersøkelser siste årene som har konkludert med at forebyggende arbeid har liten eller ingen effekten. Iversen lurer nå på om den positive trenden i Bergen de siste årene kan tyde på noe annet.

— De siste årene har vi sett mange forebyggende tiltak når det gjelder alkohol og andre rusmidler. Det kan hende vi ser en tendens til at dette har en effekt, sier Iversen.

Også Kvam, Fjell og Flora i Sogn og Fjordane skal gjennomføre rusundersøkelsen i år. I Fjell kommune er det første gang at den blir gjennomført.

- Spennende

— Det blir veldig spennende å se resultatene av undersøkelsen. Nå får vi et enda større datamateriale, spredd ut over alle bydeler, sier Iversen.

Undersøkelsen er tidligere blitt gjennomført i 1999, 2002, 2004 og 2006, på skolene Garnes, Ytre Arna, Marikollen, Åstveit, Eidsvåg, Rothaugen, Håstein, Hop, Rå, Lynghaug og Storetveit.

I år skal i tillegg følgende skoler delta: Alrekstad, Blokkhaugen, Breimyra, Gimle, Nattland, Ny-Krohnborg, Ortun, Sandgotna, Skranevatnet, Slåtthaug og Ytrebygda.

Hva synes du om at det blir gjennomført en slik undersøkelse? Får den frem sannheten?

Erik Iversen er nå i ferd med å pakke sammen alle de 5000 skjemaene på 12 sider. De skal elevene fortelle om sine holdninger, normer og oppførsel i forhold til rusmidler.FOTO: TORUNN A. AARØY