— Folk må gjerne slutte å røyke, og det kan jeg anbefale på det varmeste. Men vi må sette en grense for hva det offentlige skal ta ansvar for.

Drevland mener avvenningskurs for røykere er en privatsak. Hun får støtte fra Harald T. Nesvik (Frp), leder i helse og omsorgskomiteen på Stortinget.

— Det er mye innen helsevesenet jeg kunne tenke meg å bruke penger på, men røykeavvenningskurs er ikke en av dem, sier Nesvik.

Nesvik vet selv hvor vanskelig det er å slutte å røyke. Men han lykkes til slutt, og det uten å gå på kurs. Han håper så mange som mulig vil slutte å røyke av hensyn til helsen.

Helsepolitiker og røyker Rune Skjælaaen er positiv til Åseruds utspill.

— Dette er så interessant at jeg gjerne vil møte Åserud, sier Skjælaaen.

Sp-politikeren har selv røykt siden han var 16-17 år, og har prøvd å slutte én gang.

— Jeg var borte fra røyken ett år for nesten 15 år siden, men hadde lyst på røyk hver eneste dag. Jeg vet alt om hvor vanskelig det er å slutte, og trenger selv hjelp hvis jeg skal klare det, sier Skjælaaen, som er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han kjøper Åseruds poeng om at et slikt opplegg fort kan få både helsemessige og økonomiske gevinster.

— Vi har jo sett hvor liten virkning alle de statlige kampanjene har hatt mot røyking, så jeg er absolutt åpen for nye forslag i dette arbeidet, sier Skjælaaen.