Båren med den norske soldaten landet på Gardermoen klokken 21 onsdag kveld.

Den offisielle minnestunden fant sted i den såkalte glasshangaren på Gardermoen, og var ifølge oberstløytnant Petter Lindqvist preget av sorg og medfølelse.

– Det var en stemningsstund preget av sorg, men også av respekt for det som har skjedd, og den bragden som har utspilt seg. Vi har fått hjem en kamerat som har måttet betale den høyeste prisen man kan betale, sier Lindqvist til NTB.

I tillegg til familie, venner og pårørende var forsvarsministeren med soldater og befal fra Forsvarets spesialkommando tilstedet under markeringen.

Kisten var svøpt i det norske flagget og kom med et militært Hercules-fly.

Under seremonien holdt soldatens fungerende avdelingssjef Joar Eidem tale til soldatens enke.

Ordet ble videre overrakt avdelingens prest som holdt en kort appell og bønn. Seremonien markerte at Forsvaret overleverte båren med den falne soldaten til familien.

– Begravelsen vil finne sted en gang neste uke, bekrefter Lindqvist.

Torsdag vil Forsvaret komme nærmere tilbake med tid og sted for begravelsen av den falne soldaten.

Av hensyn til de pårørendes ønske, var ikke media invitert til å delta på seremonien.

Kisten med den norske elitesoldaten som ble drept i Afghanistan mandag, ankom Gardermoen onsdag kveld.
Toreir Haugaard/Forsvarets Mediesenter
Her ankommer kisten med den norske elitesoldaten som døde i Afghanistan mandag Gardermoen. Soldater fra Garden bar den ut av Hercules-flyet.
Toreir Haugaard/Forsvarets Mediesenter