– I Norge har vi i snitt utbetalt 80 millioner kroner i erstatning for rovdyrdrepte husdyr de siste årene. I år blir imidlertid denne summen betydelig høyere, trolig opp mot 100 millioner, sier rådgiver Morten Kjørstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Nationen.

Det er først og fremst jerv, gaupe og bjørn som gjør mest skade. I år har ørnen gjort mer skade enn ulv.

Av de 80 millioner kronene som ble utbetalt i 2005, var 54 millioner til erstatning for sau.