I en proposisjonen til Stortinget sier regjeringen at Forsvaret vil miste mye av handlefriheten, dersom flykjøpet gjennomføres nå.

Umoe Mandal, som etter planen skulle bygge seks-sju nye MTB-er, får 25 millioner kroner for å opprettholde ingeniørkompetansen. Med de får ingen håndfaste løfter om at det noen gang blir satt i verk serieproduksjon.

-Dette er helt nødvendige grep, som er økonomisk begrunnet. Hvis vi ikke hadde gjort dette, ville det ikke vært penger til internasjonale oppgaver og en høyst påkrevet omstilling i Forsvaret. Det er behov for å hvile på skjæret, sier forsvarsminister Bjørn Tore Godal til NTB på telefon fra Milano.

I revidert nasjonalbudsjett fredag, går regjeringen inn for å kutte bevilgningene til Forsvaret med 500 millioner kroner i inneværende år.

-Til tross for at kampfly fortsatt vil være høyest prioritert i Forsvaret, vil det ikke være riktig å anskaffe nye fly de nærmeste årene, heter det i proposisjonen om revidert budsjett.

NTB