Det vakte enorm oppsikt hjemme i Polen da historien om polakkene som ikke fikk utbetalt lønn i Bergen ble kjent like før jul. Roger Pilskog, som var aktiv for å hjelpe dem ut av knipen, var førstesidestoff i de største avisene der.

— Vi er invitert av fagbevegelsen Solidaritet for å drøfte problemene omkring sosial dumping. Der har vi felles interesser, sier Roger Pilskog som er en av deltakerne. Også Kjell Sørensen og Jørn Eggum skal dra dit.

Besøket varer fra 8. til 11. februar.

— Jeg antar at de har en god del spørsmål til oss, og vi vil fra vår side gjerne vite mer om polsk lov på dette området. Dessuten vil vi forsøke å få i stand et samarbeid med tanke på å avdekke de fiktive postkasseadressene.

— Det tragiske er at de polske arbeiderne slett ikke alltid vet hva de er med på. Mange reiser til Norge i god tro om at alt er som det skal være med tanke på lønnsnivå og arbeidsbetingelser ellers, sier Pilskog.

— Er problemet med sosial dumping økende?

— Det er ikke så lett å si. Men i fagbevegelsen får vi flere og flere henvendelser fra polakker som skjønner at de kan få hjelp hos oss, sier han videre.