Gjennom en landsomfattende kampanje skal nå alminnelige bilister bevisstgjøres om dette.

Bak kampanjen, som skal gå over fire år, står Statens vegvesen og politiet. De vil blant annet vise oss filmsnutter på TV for å lære oss alle mer om fart og risiko.

Forskning dokumenterer at døds— og ulykkesrisikoen øker dramatisk også for bilister som bare bryter fartsgrensen med noen få kilometer.

— Målet med kampanjen er ikke først og fremst å ta verstingene, men å få flere alminnelige bilister til å tråkke litt mindre hardt på gasspedalen og respektere fartsgrensene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Mandag åpnet han den landsomfattende kampanjen i Oslo sammen med justisminister Knut Storberget (Ap), politisk rådgiver Anne Tingelstad Wøien (Sp) i Samferdselsdepartementet, UP-sjef Odd Reidar Humlegård og leder i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon, Finn Harald Amundsen.

Et avslappet forhold

Folk har et avslappet forhold til fartsgrenser, viser en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Åtte av ti sier at de av og til eller ofte kjører 5 til 10 kilometer for fort i 80-soner. Halvparten av de spurte i undersøkelsen sier at de kjører 15 kilometer for fort.

Forholdet mellom fart og risiko er veldokumentert, ifølge Finn Harald Amundsen.

En fartsøkning på bare 5 prosent gir 10 prosent økning i ulykker og 25 prosent økning i antall døde.

Og økes farten fra 80 til 90 kilometer i timen når fartsgrensen er 80, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

Moderat

En dybdeundersøkelse av alle dødsulykkene i trafikken viser at i hver femte ulykke, er fart en vesentlig årsak. I hver tredje ulykke har det vært moderate fartsoverskridelser.

Sannsynligheten for å dø i en frontkollisjon, selv om bilen er ny og såkalt kollisjonssikker, øker dramatisk når farten er over 70 kilometer i timen.

– Vitale indre organer tåler ikke belastningen i en slik kollisjon, sier ambulansesjåfør og trafikkulykkeforsker Trond Boye Hansen ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Andre undersøkelser viser at folk ser på seg selv som ansvarlige bilister og mener at de kjører forsvarlig. Likevel bryter de fartsgrensen med viten og vilje.

Norske menn har for øvrig overdrevne forestillinger om egne ferdigheter bak rattet. 80 prosent tror de selv er flinkere til å kjøre bil enn gjennomsnittet, forteller UP-sjef Odd Reidar Humlegård.

I fjor ble 255 mennesker drept på norske veier. Om alle hadde fulgt fartsgrensene, kunne 60 liv blitt spart hvert år, ifølge Vegdirektoratet.

Justisminister Knut Storberget (midten) deltok under åpningen av trafikksikkerhetskampanjen på Risløkka trafikkstasjon i Oslo mandag formiddag. Her sammen med Anne Tingelstad Wøien (t.h.), rådgiver for samferdselsminister Liv Signe Navarsete, som var fraværende på grunn av sykdom. Foto: Knut Falch / SCANPIX