— Den siktede fortalte meg at han ville gå til sak mot legen fordi han følte seg feilbehandlet. Da sa jeg til ham at jeg måtte ha mer dokumentasjon i forhold til det legen hadde gjort, sier advokaten hans, Line Evensen, til TV 2 Nettavisen.

Hun står fast ved at asylsøkeren ikke oppsøkte legen for å få en legeattest som kunne sikre ham oppholdstillatelse i Norge.

— Det var ikke fortvilelse over manglende innvilgelse av asylsøknaden hans som utløste drapet, sier Evensen.