28-åringen ble dømt for falsk anmeldelse etter et biluhell han hadde i Strandgaten i oktober 2005. Etter uhellet gikk han bare fra bilen uten å flytte den. En uke seinere gikk han til politiet og meldte bilen stjålet.

I tillegg er 28-åringen dømt for å ha oppbevart fire gram med hasj i toalettvesken sin, mens han satt i Bergen fengsel.

Aktor Rudolf Christoffersen krevde 21 dagers ubetinget fengsel for forholdene 28-åringen har tilstått. Han ble idømt fengselsstraff i 30 dager og 5000 kroner i bot. Betaler han ikke boten, blir det 15 dager ekstra bak murene.