Mannen som er siktet for Bislett-drapet, er straffedømt elleve ganger for alt fra narkotika og heleri til ran, pengeutpressing, trusler med skytevåpen og andre varianter av vold, skriver Aftenposten.

Mannen kom til Norge 18 år gammel. Han er ifølge Aftenposten født i Vientiane, hovedstaden i Laos, som ligger på grensen til Thailand.

I 2001 fikk han sin første dom. Merittlisten presenteres i en dom fra Oslo tingrett fra 2009. En av forbrytelsene han ble dømt for da, var vold mot en mann på et utested i Oslo sammen med en tredje person. I dommen poengteres at mannens fem første dommer i det vesentlige gjaldt vold under særdeles skjerpende omstendigheter, trusler, brudd på våpenloven, ran og utpressing.

På en restaurant i Oslo sentrum truet han og en kamerat med å drepe innehaveren i 2004. De sa restauranten ville bli rasert om de ikke fikk 10.000 kroner månedlig i beskyttelsespenger.

Senere er han mest dømt for våpensaker og narkotika, men også for vold og brudd på veitrafikkloven.