— Handlingene i Baneheia og opptreden etterpå viser at de tiltalte ikke har tatt inn over seg det som har skjedd, slår retten fast.

Annerledes skyld Retten har i forbindelse med straffeutmålingen for Jan Helge Andersen lagt vekt på at Andersens skyld er annerledes enn for Kristiansen. Når Andersen bøyde av for press fra Kristiansen kan det tas hensyn til dette ved straffeutmålingen. Hans tilståelse vil også ha betydning.

Kristiansand byrett har ikke vært i tvil om idømmelse av sikring for Kristiansen for en periode av ti år, med alle sikringsmidler.

Når det gjelder sikring av Andersen har de sakkyndige konkludert ulikt. Retten mener det ikke er kvalifisert gjentakelsesfare for straffbare handlinger, og at Andersen blir derfor ikke idømt sik-ring.