Brønnøy tingrett mener at 32-åringen er skyldig i overlagt drap, men var psykotisk i gjernings-øyeblikket. Derfor kan han ikke dømmes til fengselsstraff.

Askøyværingen blir nå overført til en psykiatrisk institusjon. Han løslates først når og om det ikke lenger er fare for gjentakelse av straffbare forhold.

Truet med nytt drap

Brønnøy tingrett mener det ikke er forsvarlig å løslate mannen nå:

«...i tiltaltes tilfelle foreligger en nærliggende fare for at han på nytt vil foreta alvorlige volds-forbrytelser.»

Dommerne har også lagt vekt på at 32-åringen ikke har uttrykt anger for drapet.

«... han anser sin handling for å ha vært fullt ut berettiget og han har i retten forklart at dersom han i en gitt situasjon kommer i nærkontakt med bestemt navngitte volds— og sedelighetsdømte, vil han ikke vike tilbake for å drepe også disse.»

Under rettssaken uttalte 32-åringen at han ville knekke nakken på barnedrapsdømte Viggo Kristi-ansen om de havnet i samme fengsel.

Frikjent for mishandling

32-åringen ble frikjent for mishandling av eks-kjæresten. Retten fant ikke beviser for at han had-de rispet henne med kniv eller løftet henne etter neseborene, bare for å ha skubbet henne ned i en seng.

Dermed ble askøyværingen kun dømt for legemsfornærmelse. Han slipper også å betale erstat-ning til eks-kjæresten.

32-åringen må imidlertid betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til den dreptes foreldre. I tillegg må han dekke begravelsesomkostningene på 35.000 kroner.