Larvik tingrett dømte i 2001 mannen til tolv års fengsel for drapet. Før ankesaken kom opp, ble det gjort DNA-analyser i Tyskland av hår som ble funnet på drapsåstedet. Analysene viste at det ikke var tilaltes, og Riksadvokaten frafalt tiltalen. Agder lagmannsrett frifant dermed mannen, og han har nå fremmet krav overfor retten på å få en million kroner for tort og svie, skriver Dagbladet. (NTB)