Dette viser en undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Undersøkelsen er gjennomført med midler fra EUs NOORDXXI prosjekt.

Norsk Gallup har spurt 1.231 personer om Drammens image. Undersøkelsen måler ikke Drammens harryfaktor på landsbasis, men er begrenset til innbyggere i Drammen og kommunene rundt. Blant innbyggere i Drammens-området mener 54 prosent at byen er vakker, og hele 92 prosent at den har et godt servicetilbud.

Undersøkelsen ble i dag presentert på en pressekonferanse i Drammen under navnet "Harry-Drammen" bedre enn sitt rykte?NTB