Dette betyr etter alt å dømme at Norge godkjenner reduserte tollsatser og økte importkvoter. Landbruksminister Lars Sponheim (V) bekrefter at reduserte tollsatser vil gjelde for sentrale norske matvarer som ost, smør og kjøtt.

På møtet skal Sponheim har brukt uttrykket «dramatisk» om de mulige konsekvensene både for norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri.

G-10-landene, som alle er matimportører, har høye tollbarrierer for å beskytte egen matproduksjon, men mye tyder på at landene mandag vil foreslå en halvering av tollsatsene.

– Unødig vanskelig

Etter møtet kritiserte Senterpartiets fungerende parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa, regjeringen for å ha holdt tilbake informasjon om Norges posisjoner i WTO.

– Det har vært unødig vanskelig å bli holdt informert. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor. Det er vanskelig for oss å bedømme følgene når vi ikke får se regjeringens bakgrunnsmateriale, sier hun.

Ingen detaljer

Verken Sponheim, utenriksminister Jan Petersen (H) eller de parlamentariske lederne som var med på møtet, ville si noe om hvilke forslag G-10 landene ville legge fram i Geneve mandag.

– Regjeringen fikk tilslutning til at det er umulig for Norge å stå alene i WTO-forhandlingene og at det er helt nødvendig å stå sammen med land som blant andre Sveits, Japan og Sør-Korea, sier Sponheim.

– Vi fikk tilslutning til å melde nye posisjoner sammen med de andre G10-landene på møtet i Geneve mandag. Disse posisjonene representerer betydelige forflytninger for norsk landbruk, men er nødvendig i det videre arbeidet for å hindre at det blir innført et tolltak. Det er ikke noe alternativ å stå alene. Det vil skje store bevegelser i tiden som kommer, bevegelser som vil være dramatiske for norsk landbruk, sa Sponheim etter møtet.

– Det vil være umulig for Norge å ikke ha noen alliansepartnere. Det vil være et håpløst utgangspunkt i de kommende WTO-forhandlingene, sier Petersen.

Han legger til at den nåværende regjeringen er innstilt på å legge forholdene best mulig til rette for den nye regjeringen.

– Hvilke avveininger den nye regjeringen vil ta, kan ikke jeg si noe om, sier han.

Alvorlig

Både Sp, Ap og SV karakteriserer situasjon som veldig alvorlig. De legger ansvaret for det som skal skje de kommende dagene på den nåværende regjeringen

– Vi må være sikre på at regjeringen har gjort det som har vært mulig for å sikre norske interesser. Jeg forutsetter at regjeringen har gjort denne jobben og at den har brukt de midler den har til rådighet for å påvirke, sier Hill-Marta Solberg (Ap).

Hun slår også fast at det ikke er aktuelt for Norge å gå videre i forhandlingene i WTO alene.

Karin Andersen (SV) sier det er vanskelig å overskue konsekvensene av å si nei til samarbeid med andre land.

– Vi må hele tiden ta en vurdering av om hvilken posisjon vi bør fortsette å ha, sier hun.