Aktoratet – statsadvokatene Tor Christian Carlsen og Arild Dommersnes la fredag ned påstand om straffer på 21 års forvaring for David Toska, Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew og Thomas Thendrup, og 18 års forvaring for Ridvan Halimi.

Påstanden for de øvrige tiltalte er 21 års fengsel for Erling Havnå, 18 års fengsel for Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Alf Henrik Christensen og Dag Pettersen, 16 års fengsel for Johnny Thendrup, ti års fengsel for Dan Pettersen og seks års fengsel for Thomas Ingebrigtsen.

Erstatningskrav

Statsadvokat Carlsen fremmet også erstatningskrav på til sammen 61,5 millioner kroner mot de 13 NOKAS-tiltalte, og i tillegg erstatningskrav på vel 1,6 millioner kroner mot Erling Havnå, som også er tiltalt for ranet av Postens brevsenter.

Det største erstatningskravet — 51, 5 millioner kroner – er fremmet på vegne av If Skadeforsikring, og gjelder den delen av ransutbyttet som ikke er kommet til rette.

Klunglands familie

I tillegg er det reist erstatningskrav fra den drepte politimannen Arne Sigve Klunglands familie på 775.000 kroner, og krav på til sammen vel 9,2 millioner kroner fra 37 ansatte i NOKAS. Disse krever 250.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

Politimannen Erik Håland, som var innblandet i skuddveksling under ranet, har krevd en oppreisningserstatning på 100.000 kroner.

De samlede erstatningskravene representerer et beløp på cirka 4,7 millioner kroner for hver av de tiltalte, dersom alle blir kjent skyldig.