Justisdepartementet har ifølge Aftenposten sendt et forslag til endring i straffeloven ut på høring. Organisert tigging foreslås innlemmet i straffelovens paragraf 224 om menneskehandel. Hensikten er å kunne stille bakmennene til ansvar.

SVs Inga Marte Thorkildsen sier til Aftenposten at hun tviler på at tvangsmessig tigging er et stort problem. Nestleder i Stortingets justiskomité, Gunn Karin Gjul (Ap) sier at det er viktig at de svakeste ikke blir rammet av en slik lovendring, men at åpenbar tvang bør forbys. Samtidig understreker hun at tigging fremfor alt er et sosialt problem.

NYTT FORSLAG: Justisminister Dørum vil straffe tigger-bakmenn.
Arkiv