Fredag sendte statsråden en rekke lovforslag som han mener vil gjøre kampen mot terrorisme mer effektiv, ut på høring.

Der foreslår han også straff for finansiering av terrorisme, og vil at det skal være anledning for påtalemakten å fryse verdier som er knyttet til terrorisme.

— Slik kan en hindre at midlene blir brukt til å finansiere terrorhandlinger, sier Dørum.

Justisministeren mener at lovforslagene vil kunne yte et vesentlig bidrag i kampen mot terrorisme.

— Samtidig har vi lagt vekt på å legge inn rettssikkerhetsgarantier til vern for den enkelte. En rettsstat kan ikke kjempe mot terror ved å ofre nettopp de verdiene terroren truer, sier Dørum.

(NTB)

FOTO: SCANPIX