Justisministeren gir overfor NRK uttrykk for at han har full respekt for domstolenes uavhengige stilling. Samtidig viser han til at det har kommet reaksjoner fra mange hold som går ut på at dommene i en del saker burde vært enda strengere.

— Det er en oppfatning som jeg deler, sier Dørum, som viser til at Høyesterett også har sendt ut slike signaler gjennom dommer i enkeltsaker.

(NTB)

JUSTISMINISTER: Odd Einar Dørum