— Vi vil ta bakmenn hardt, sier Dørum til TV 2.

Samme kanal viste forrige søndag hvordan en russisk liga skal ha svindlet og forfalsket norske pass for så å bruke disse til å smugle mennesker inn og ut av Norge. Ifølge Kripos har 80 prosent av alle asylsøkere som kommer til landet fått hjelp av menneskesmuglere.

— Jeg vil ikke ta stilling til enkelttiltak nå, men vil systematisk se på alle tiltakene som skal brukes for å bekjempe menneskesmugling. Deretter vil vi komme tilbake med de tiltakene så snart vi har gjort den jobben, sier Dørum.

Ifølge TV 2 skal det blant annet være aktuelt med telefonavlytting, en sentral etterforskningsenhet for menneskesmugling etter dansk modell og høyere strafferammer.

(NTB)