Nå varsler statsråden at han vil følge pressens prioriteringer nøye, og utelukker ikke at regelverket kan bli endret.

Det var stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) som tok opp saken under gårsdagens spørretime i Stortinget. Han fryktet for sikkerheten til jurymedlemmer som navngis i pressen.

I sitt svar gjorde Dørum det klart at han var stilt overfor en vanskelig avveining mellom behovet for beskyttelse av juryen og hensynet til åpenhet i rettsvesenet. Han er ikke er særlig fornøyd med pressen.

— Det er beklagelig at pressen offentliggjør så mange personopplysninger, sa Dørum.

Både i Orderud- og Åsane-saken har pressen offentliggjort navn, adresse og likningstallene til jurymedlemmene.

Dette har også fått jurister til å reagere. Et forbud mot identifisering. Dette er allerede innført både i Danmark og England. Justisminister Odd Einar Dørum vil foreløpig ikke innføre noe slikt forbud i Norge, men presiserer at han vil følge utviklingen nøye.

Et eventuelt forbud vil møte stor motstand i pressekretser. Presseforbundets leder Per Edgar Kokkvold mener et forbud vil svekke tanken bak prinsippet om åpenhet.

Bergens Tidendes sjefredaktør, Einar Hålien, mener det er en fordel for rettsapparatet at det er åpenhet om juryen.

— Mitt syn er at det bør være størst mulig åpenhet. Dette er med på å sikre rettssikkerheten til de involverte, sier Hålien.