— Det finnes flere yrkesgrupper som har kunnskap som trengs i skolen. Vi mener staten må legge forholdene til rette hvis for eksempel økonomer eller ingeniører vil bli lærere, sier Dørum til VG.

Han mener ingeniører kan bidra med mye innen realfag, men at de trenger en pedagogisk tilleggsutdanning før de kan jobbe som lærere. Staten bør være med på å betale for omskoleringen ved hjelp av stipender, foreslår Venstre.

Dørum opplyser at partiet ikke har regnet på hvor store stipendene skal være, men det er viktig at de får en størrelse som gjør prosjektet attraktivt, forklarer han.

Over påske legger Venstre forslaget fram for Stortinget, sammen med andre tiltak som partiet mener er viktig for å sikre at det er nok lærere i framtiden.

Leder Gro Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag mener Dørums forslag er svært positivt.

— Men det må være økonomisk attraktivt. Jeg tror ikke mange er så interessert hvis de må finansiere det gjennom å ta opp lån i Lånekassen, sier hun.

Paulsen mener at ikke bare staten, men også store virksomheter som Statoil og Kværner bør være med på å betale for en slik stipendordning.

STIPENDORDNING: Odd Einar Dørum vil gå nye veier for å skaffe flere gode lærere.
Håvard Bjelland (arkiv)