– Jeg advarer sterkt mot å gjøre hjemmene våre til fengsler. Man skal gjøre opp straffen sin med samfunnet. Å sette noen i hjemmesoning gjør også at de rundt den dømte blir delaktige i straffen. De skal ikke straffes, sier Dørum i en pressemelding.

— Overvåket nok

Dørum frykter at straffegjennomføringen privatiseres dersom regjeringen går for et tilbud om hjemmesoning.

– I tillegg er Norge nok overvåket som det er. Vi ønsker ikke et samfunn hvor justismyndigheter skal være en fast gjest i folks hjem, sier Dørum, som i stedet mener en bør bygge ut ordningene som allerede er på plass.

Den nye forsøksordningen med fotlenker skal i første omgang omfatte 150 førstegangsdømte, som har fått dommer på under 4 måneder.

Etterspurt i Danmark

I danmark har de en liknende forsøksordning, og der er det 21 år gamle håndverkere som er den typiske fotlenkesoneren, melder avisen Politiken.

— Det er ingen tvil om at fotlenkene er etterspurte blant de unge. Faktisk mye mer enn hos promillekjørerne, sier Lene Skov fra Kriminalforsorgen til Politiken.

Avisen skriver at fotlenkene gjør at den som soner kan opprettholde kontakten med familien, og beholde jobben sin.

I Danmark melder nå ordningen seg maksimumgrensen på 150 fotlenkesonere.

POPULÆRT BLANT UNGE: I Danmark er den typiske fotlenkesoneren en 21 år gammel håndverker.
Chris Radburn