• Det er ingen grunn til at folk som bor i Norge skal føle seg utrygge på grunn av truslene fra al-Qaida, sier justisminister Odd Einar Dørum (V).

— Nordmenn kan oppføre seg som normalt. De kan forvente at myndighetene gjør det myndighetene skal gjøre for å holde seg à jour med situasjonen og iverksette de tiltak som er viktige og avgjørende. Vi følger situasjonen løpende, sier Odd Einar Dørum til NRK torsdag morgen.

Al-Jazeera sendte onsdag ettermiddag et opptak der det som angivelig skal være Ayman al-Zawahri, en rådgiver for Osama bin Laden, rettet trusler mot Norge.

— Ikke tillat USA, Storbritannia, Australia og Norges ambassader - mordere av deres irakiske brødre - å leve i sine land, het det i opptaket. Det er uklart hvorfor Norge har havnet på al-Qaidas terrormålliste. I opptaket nevnes Norge bare i forbindelse med den USA-ledede krigen mot Irak, noe som kan bety at al-Qaida har forvekslet Norge med Danmark, som ga krigen sterk støtte.

Ikke strengere tiltak i Norge

Terrortruslene blir tatt alvorlig, men etter en samlet vurdering ser man ikke på ikke trusselen innenlands som vesentlig høyere enn før, var konklusjonen både fra Justisdepartementet og Utenriksdepartementet natt til torsdag.

— Foreløpig blir ikke norske sikkerhetstiltak strengere. Politiet har imidlertid skjerpet sin oppmerksomhet mot enkelte sentrale objekter.

Dagens sikkerhetstiltak rundt enkelte ambassader i Norge vil bli opprettholdt, opplyser Dørum. Justisministeren fikk høre om truslene onsdag ettermiddag, mens han satt i et gruppemøte i Stortinget. Dørum avbrøt møtet for å bli orientert nærmere. Ansatte i departementet ble umiddelbart satt i arbeid for å kartlegge situasjonen.

— Norske ambassader er bedt om å vise den nødvendige årvåkenhet i lys av trusselen som er satt fram og som i første rekke antas å være rettet mot norske interesser i utlandet. Det er allerede tatt kontakt med vertslandenes myndigheter om den økte trussel mot norske interesser. I tillegg er norske utenriksstasjoner bedt om å informere norske borgere og norske næringsinteresser om trusselen, sier justisministeren sent onsdag kveld. (NTB)