Han kan berolige folk som ikke har smarttelefon, med at donorkortet fortsatt vil være tilgjengelig hos landets apotek og legekontor og på organisasjonens hjemmeside.

Det nye donorkortet på mobiltelefon skal gjøre det enklere for kvinner og menn som har sagt et klart ja til organdonasjon.

Donorkortet blir også synlig, selv når telefonen er låst med pinkode. Dette kan blant annet føre til at helsepersonell raskt kan se at vedkommende har tatt stilling til en eventuell organdonasjon og har informert sine pårørende om sin holdning.

11 norske kvinner og menn ventet ved årsskiftet på nytt hjerte, 39 ventet på dobbel lunge, mens det for øyeblikket er 220 personer som venter på en nyretransplantasjon.