Kortet i kredittkortstørrelse har teksten «ved min bortgang ønsker jeg å gi bort mine organer til transplantasjon».

— Kortet fylles ut med telefonnummer til to pårørende som er informert. Kortet skal signeres og legges i lommeboken. Vi håper det fører til flere samtaler rundt om i de tusen hjem, sier nestleder Ragnar Skjøld i Stiftelsen Organdonasjon.

Tretti personer døde mens de ventet på et organ i 2000. De ville overlevd om de fikk transplantasjon i tide, mener Stiftelsen Organdonasjon.

I Norge øker etterspørselen mer enn tilbudet. I dag venter 223 personer på nyre, lunge, hjerte, lever eller bukspyttkjertel. Det er over femti prosent flere enn i 1995.

Viljen til å gi bort organer øker ikke tilsvarende. Etter rekord med 79 i 2000, falt antallet donorer til 65 i fjor, like mange som for syv år siden. Helseministeren har nylig slått fast at de 27 såkalte donorsykehusene i landet skal utpeke egen donorkontakt. Sykehusene loves ekstra penger.

— Hittil har organiseringen av donasjon vært idealistisk arbeid på sykehusene. Mens folk dør på ventelister, opplever pårørende ikke å bli spurt, sier Ragnar Skjøld i Stiftelsen Organdonasjon.