Våpenet som ble brukt da 41-åringen ble drept, var en såkalt pennepistol kaliber .22, et 15 centimeter langt våpen som ikke veide mer enn 130 gram.

Tiltalte har hele tiden hevdet at han og avdøde sto og dro i hver sin ende av pennepistolen, og at skuddet plutselig gikk av.

Retten mente det ikke var mulig at skuddet kunne ha truffet den fornærmede ved et uhell eller ved at tiltalte utviste uforsiktighet. Den eneste muligheten, ifølge retten, var at våpenet ble avfyrt ved en bevisst, forsettlig handling.

Aktor hadde lagt ned påstand om ni og et halvt års fengsel for 39-åringen.